Rebecca Sandelin

Jag är en skarpögd och entusiastisk visualist och har sedan gymnasiet strävat till att skapa karriär som fotograf, visuell konstnär och forskare i fotografi och visuell kultur. Man kan med säkerhet säga att jag begränsar mig inte från att utforska avenyn som förhåller sig till fotografi och fotokonst. Tvärtemot, jag vill lära mig nya tekniker, genren och utvecklingar som jag kan forska och använda i mitt eget arbete. Ofta snurrar det nya idéer eller tankar i huvudet om spännande projekt och bilder som jag vill skapa för mig själv eller andra. Jag är alltid öppen till utmaningar då jag tror att man bäst lär sig via den svåra vägen. 


Vid sidan om fotografi är jag intresserad och inspirerad av historia, kultur, konst, arkitektur och inredning, musik, litteratur (främst fantasi och science fiction), film och mode. Jag strävar till att vara flexibel och diplomatisk men jag kan även bara envis och ärlig, om inte frispråkig. Jag är en introvert och trivs både med självständigt arbete och som del av en större arbetsgrupp. Jag tror innerligt på att arbetes kvalitet är viktigare än dens mängd och att genom att arbeta tillsammans kan man skapa bilder som fungerar bästa i deras avsedda användning och kontext. Jag tror även på att varje projekt jag jobbar på är unikt och kräver en skräddarskydd metod mot konceptualiseringen, utförandet och presentationen av arbetet. 


Jag ämnar mitt livs arbete åt att utforska fotografiets konst och hantverk, dess teknologier och tekniker, vetenskap och kemi, dess historier och teorier, kritiska och vetenskapliga debatter och de otaliga kreativa processer och kulturella praxis som angår mediet inom en mängd olika disciplinära och genregränser. 

Mina arbeten har visats vid solo- och grupputställningar sedan 2012, inklusive:


A Train That Will Take You Away, 2012 - Soloutställning, 

Art Café Serendipity, Karis, Finland


Garden of Minds, 2012 - Grupputställning

Galleri Zebra, Karis, Finland


Månadens Unga Konstnär, Där jag gått, det jag sett, 2014 , Soloutställning, Gumbostrand Konst & Form, Sibbo, Finland


Där jag gått, det jag sett - del 1 & del 2, 2014, Soloutställning, Informationscentrum Luckan, Helsingfors, Finland


Media Medicum, 2015 - Grupputställning, Intendent

 Gallery Seventeen, Edinburgh Skottland


Unga Konstnärers Sommarutställning, 2015 - Grupputställning, Galleria Uusitalo, Ingå, Finland


Edinburg Napier University Degree Show, 2016, Grupputställning

ENU Merchiston Campus, Edinburgh, Skottland


Futureproof 2016, 2016, Grupputställning

Streetlevel Photosworks Gallery, Glasgow, Scotland


Virtual Lands var del av Future Late installationen, 2016,

Tate Modern Turbine Hall, London, England


Virtual Lands, 2016 ->, Permanent upphängda vid 

Fotografiska Fakulteten vid 

Edinburgh Napier University, Merchinston Campus

Edinburgh, Skottland

Jag heter Rebecca Sandelin och jag har haft ett stort intresse och passion för allting fotografiskt efter att jag som ungdom tog min första snapshot med min lilla digitala pocket kamera. Under årens lopp har jag tillbringat min fritid med att redigera bilder på Photoshop, flera timmar i det mörka lugnet av mörkrummet och läst allt vad jag kunnat om fotografisk historia och kritiska debatter kring ämnet. 


I mitt arbete försöker jag sätta historia och teori till praktiskt bruk genom att arbete med olika ämnesområden samt fotografiska stilar och tekniker samt genren, så som portätt-och modefotografi, stilleben, landfotografi och landskapsfotografi. Mitt långvariga konstnärliga forskningsarbete är inriktat på att forska förhållandet mellan fotografin och andra digital medier, så som fotorealistiska datorspel. 


Jag har nyligen slutfört mitt magisterexamen i fotografiska historier.  Jag syftar på att arbeta som frilansfotograf och bildkonstnär samt frilansforskare i fotografi och visuell kultur genom att kombinera min expertis inom fotografiska historier och teorier med mitt praktiska och teknologiska kunnande i analog och digital fotografi. 

Exploring the Extraordinary in the Ordinary since 2010

All Images Copyright of Rebecca Sandelin 2019, unless stated otherwise

OK

This website makes use of cookies. Please see my Privacy and Cookie Policy for details.